Bezpečné kácení stromů

Stromy bezpečně pokácíme, Váš majetek zachováme...

 

Provádíme kácení, řez a ošetření stromů na jakýchkoliv místech.  Pracujeme i v obtížně dostupných lokalitách (hustá zástavba, omezené prostory na soukromých zahradách, blízkost elektrického vedení, hřbitovy, apod.). Pokácíme nebezpečně vyhlížející stromy, hrozící pádem na Váš dům či jiný majetek. 

 

Dle nové vyhlášky č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která je platná od 1.11.2014 je možné kácení ovocných dřevin ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, v  zahrádkářských koloniích i u rekreačních objektů - bez povoleníi.  Naopak povolení je třeba na kácení všech neovocných dřevin stojících mimo les, které mají nad 80 cm v obvodu (měřeno 130 cm nad zemí).

O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či městský úřad, na území CHKO a národních parků jejich správy). Tento správní úkon je zdarma. Ve lhůtě 30 dnů má pak orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout. Kácení stromů by mělo být prováděno jen v době vegetačního klidu (tj. v období od 1.11. do 31.3.)

 

Kácení stromů provádíme buď "klasicky" ze země, za použití techniky směrového kácení, tedy tam, kde je v okolí stromu dostatek volného místa k tomu, aby strom mohl být pokácen vcelku. Tam, kde z nějakého důvodu toto nelze provést, kácíme stromy za použití vysokozdvižné plošiny, metodou odshora dolů, kdy jednotlivé odřezané větve jsou shazovány dolů, nebo spouštěny lanem na zem. Tam, kde není možný příjezd plošiny ke stromu, používáme kácení za použití lanové či horolezecké (stromolezecké) techniky. V tomto případě je strom kácen opět metodou odshora dolů, tedy vylezeme po stromě do jeho koruny a postupně odřezáváme jednotlivé větve, které spouštíme lanem na zem. Když jsou všechny větve ořezány, obdobným způsobem odřezáváme a spouštíme jednotlivé části kmene. Tato technika je nejnáročnější, ale přitom bezpečná a lze ji použít prakticky na jakémkoliv místě.  Po skácení stromu kmeny i větve rozřežeme na klientem požadované rozměry, což je součástí celkové ceny.

 

Zdravotní řez i ostatní druhy řezu a ošetření stromů provádíme obvykle za použití vysokozdvižné plošiny, nebo stromolezecké techniky.

 

Posoudíme závažnost napadení stromů chorobami, životaschopnost jednotlivých částí stromů, či jejich celkový zdravotní stav, vždy s ohledem na požadavky objednatele. K tomuto jsme schopni zhotovit také oficiální znalecký posudek.

 

Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Miroslav Řičánek Veletržní 674/5
Brno
603 00
+420 737 183 790